Ymaelodi gyda YesCymru

Ymaelodwch gyda YesCymru i fod yn rhan o’r unig fudiad sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru.

ymaelodi-yescymruY ffordd gorau o ymaelodi, yw trwy daliad misol, ond mae hefyd modd ymaelodi trwy wneud un taliad yn flynyddol. Dewiswch yr opsiwn gorau i chi isod. (os oes yn well gyda chi lawrlwythwch ein ffurflen ymaelodi PDF a’i bostio atom. Manylion ar y ffurflen)

Talu yn fisol – Dewiswch o’r rhestr isod:


Talu yn flynyddol – Dewiswch o’r rhestr isod:


PWYSIG – Os ydych chi’n ymaelodi ar ran rhywun arall, anfonwch ebost atom i ddweud beth yw enw, cyfeiriad ebost a chyfeiriad y person. Does dim rhaid i chi gael cyfrif paypal i dalu trwy paypal. Os yn talu’n fisol, cliciwch ar y botwm 1af uchod yna dewis “Pay using your debit or credit card” .Os talu yn flynyddol, cliciwch ar yr 2il fotwm uchod ac yna dewis “Check Out” a wedyn “Pay with a debit or credit card”. i dalu heb gychwyn cyfrif Paypal.

Cyfrannu

Os hoffech chi wneud cyfraniad ariannol tuag at yr achos, defnyddiwch yr opsiwn isod.

Gwnewch Gyfraniad Ariannol i YesCymru

Ymunwch â rhestr ebost YesCymru

Bydd pawb sy’n ymaelodi yn cael eu hychwanegu at y rhestr ebost, ond os na hoffech chi ymaelodi ar hyn o bryd, mae modd i chi danysgrifio i’r rhestr ebost isod.

* hanfodol