Cyfrannu / Donate to YesCymru

yescymru-donate-1donate-paypal-buttonCYFRANNU: Mudiad newydd yw YesCymru, fydd yn ymgyrchu dros annibyniaeth. Mae’n fudiad nid-er-elw sy’n cael ei redeg gan bwyllgor o wirfoddolwyr. Mae angen lledaenu’r neges, ond mae hyn yn waith costus. Allwch chi gyfrannu at yr achos? Bydd unrhyw swm yn help mawr. Cliciwch yma i gyfrannu. Gallwch roi swm un-tro, neu gwell fyth os gallwch gyfrannu’n fisol. Cofiwch hefyd a ein Rali YMREOLAETH, Ebrill 4ydd, Caerdydd. Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth.

====================================

donate-paypal-buttonDONATE: YesCymru is a new group that will campaign for independence for Wales. We are a not-for-profit organisation, run by a committee of volunteers. We want to get the word out, but this can be costly. Can you contribute? Any sum will help the cause. Click on the image above to contribute, either a one-off sum, or a monthly contribution if you can. Remember also about our HOME RULE Rally, April 4th, Cardiff. Thank you for your support.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *