Ple i Carwyn Jones am refferendwm yng Nghymru

Mae ymgyrchwyr wedi apelio at arweinwyr y pleidiau yn y Cynulliad i gefnogi cynnal refferendwm ar annibyniaeth i Gymru os oes refferenda yn yr Alban neu ogledd yr Iwerddon.

Mae’r mudiad Yes Cymru, sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth, yn dadlau bod rhaid i bobl Cymru benderfynu pa fath o berthynas maen nhw am gael gyda Lloegr, os yw Iwerddon yn penderfynu cynnal pleidlais ar uno’r Ynys neu’r Alban yn cynnal pleidlais ar annibyniaeth.

Mewn llythyr at arweinwyr y pleidiau yn y Cynulliad, meddai Sandra Clubb, llefarydd ar ran Yes Cymru:

Mae Cymru wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol yn ei hanes: yn sgil datblygiadau yn yr Alban ac Iwerddon, mae cwestiwn hanfodol bwysig yn ein hwynebu: ydyn ni eisiau bod yn rhan o wladwriaeth “Lloegr a Chymru” neu ydyn ni eisiau gweld Cymru fel gwlad annibynnol?

Hawl pobl Cymru yw penderfynu ar y materion hyn, a hynny mewn refferendwm. Os yw gogledd yr Iwerddon neu’r Alban yn cynnal pleidlais ar adael y Deyrnas Unedig, mae’n rhaid i ni gael dweud ein dweud: mae’n rhy bwysig i’w adael i wleidyddion yn unig.

Mae’r materion hyn yn effeithio cymaint ar ein cyfansoddiad a’n perthynas gyda’n cymdogion yn yr ynysoedd hyn a’r tu hwnt. Mae’n rhaid i ni gael refferendwm, ac, yn wir, mae’n anochel.

Mae’n rhaid i’r pleidiau gwleidyddol adael i bobl Cymru benderfynu ar dynged ein cenedl – ni’r bobol biau’r ymgyrch hon ac mae hi ar gerdded. Rhaid i benderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru. Mae gyda ni’r hawl i fod yn genedl annibynnol a does dim dwyfol hawl gan San Steffan i deyrnasu drosom.

Nod YesCymru yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba gefndir bynnag – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, gan gynnwys rhai addysgol, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru – pa hunaniaeth bynnag y maent yn dewis ei harddel neu’i mabwysiadu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *