Welsh Independence Rallies, Cardiff & Caernarfon, 2 July 2016

cymraegYes Cymru will be supporting two pro-independence rallies held this Saturday, 2 July 2016.Yes Cymru Annibyniaeth IndependenceYes Cymru has always held true to the principle that Wales should be an independent nation. Our aim is to respond positively to the climate of uncertainty created by the recent referendum. We must show that the people of Wales are braver than our politicians and that Welsh independence is ours to achieve. Continue reading

Ralïau Annibyniaeth, Caernarfon a Chaerdydd, 2 Gorffennaf 2016

englishBydd YesCymru yn cefnogi dwy rali o blaid annibyniaeth i Gymru sydd i’w cynnal ddydd Sadwrn yma, 2 Gorffennaf 2016.Yes Cymru Annibyniaeth IndependenceMae YesCymru yn ymgyrchu dros yr egwyddor y dylai Cymru fod yn wlad annibynnol. Ein bwriad yw ymateb yn gadarnhaol i’r ansicrwydd sydd wedi’i greu gan y refferendwm diweddar. Rhaid i ni ddangos bod pobl Cymru yn fwy dewr na’r gwleidyddion ac mai yn ein dwylo ni y caiff dyfodol Cymru ei ffurfio.

Continue reading

Gweledigaeth dros Gymru Annibynnol – Lansio YesCymru

Nod YesCymru yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae Cymru yn cael ei llywodraethu. Mae llawer yn sôn am annibyniaeth y Deyrnas Gyfunol oddi ar yr Undeb Ewropeaidd, ac am annibyniaeth i’r Alban, ond beth am Gymru?

All Cymru ddim dibynnu ar San Steffan i ymladd dros ein gwlad na’n economi. Fe ofynnodd y Daily Mail “Who Will Speak for England?” yn ddiweddar. Gydag annibyniaeth yr Alban bron yn anochel, y cwestiwn i bawb yng Nghymru heddiw yw pwy wnaiff ymladd dros Gymru?

Ers dechrau’r flwyddyn mae YesCymru wedi cael ei agor i aelodau. Bydd lansiad swyddogol y mudiad am 2.00pm ar 20 Chwefror 2016 ac yna byddwn yn cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf, yn Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd. Pwyswch yma i fynd at dudalen y digwyddiad ar Facebook. Continue reading

A vision for an independent Wales – YesCymru Launch

YesCymru’s aim is to gain independence for Wales to improve the way our country is governed. Many are talking about UK independence from the European Union, and about Scottish independence, but what about Wales?

The recent Daily Mail headline asked “Who Will Speak for England?”. With Scottish independence all but inevitable, the question for us when such momentous changes are taking place is “Who will speak for Wales?”.

YesCymru has been open to members since the beginning of the year. The official launch will be held at 2.00pm on the 20th February 2016 followed by our first AGM, at The Old Library, The Hayes, Cardiff. Click here for the event on Facebook.

Continue reading

Rali a Lansiad Yes Cymru – 20 Chwefror 2016

Rali_Lansiad_YesCymruMae YesCymru yn fudiad newydd yng Nghymru. Byddwn yn cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf erioed ar 20 Chwefror, 2016 yn yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1BH.

Cyn y Cyfarfod, byddwn yn cynnal Rali dan do, hefyd yn yr Hen Lyfrgell.

2pm – Rali a Lansiad YesCymru

Siaradwyr:
Liz Castro – Awdur, Cyhoeddwr, ac aelod o Bwyllgor Gweithredol Cynulliad Cenedlaethol Catalwnia (ANC) yn gyfrifol am Faterion Rhyngwladol
John Dixon – Cyn-Gadeirydd Plaid Cymru a blogiwr o fri ar nifer o faterion, gan gynnwys Cymru Annibynnol. Mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i fywyd yn gweithio mewn TG.
Shona McAlpine – Mae Shona McAlpine wedi bod yn allweddol wrth sefydlu ac ymgyrchu dros nifer o fudiadau dros annibyniaeth i’r Alban dros y ddegawd ddiwethaf.

Continue reading

Yes Cymru Rally and Launch – 20 February 2016

Rali_Lansiad_YesCymruYesCymru is a new movement in Wales. We will be holding our first ever AGM on 20th February 2016 at the Old Library (Yr Hen Lyfrgell) The Hayes, Cardiff, CF10 1BH.

Before the AGM, we will hold an indoor rally, also at the Old Library.

2pm – Yes Cymru Rally + Launch

Speakers:
Liz Castro
– Author, Publisher, and Executive Committee member of the Catalan National Assembly (ANC) responsible for International Affairs.
John Dixon – Former Chair of Plaid Cymru and a keen blogger on several issues including Welsh Independence. He has spent most of his life working in IT.
Shona McAlpine – has been instrumental in establishing and campaigning for a number of organisations supporting Scottish independence over the past decade.

Continue reading